Warmtepomp

 • Onderhoudsbeurt eens per 12 maanden
 • Geen voorrijkosten bij onderhoudsbeurt
 • Geen werkloon bij onderhoudsbeurt
 • 24 uurs storingsdienst bij spoedgevallen
 • Geen werkloon bij storingen
 • Geen voorrijkosten bij storingen
 • Materialen vervangen binnen de mantel van het toestel**
Niet precies wat u zoekt?
Bekijk ook onze andere onderhoudsabonnementen
of vraag een offerte op maat aan

Warmtepomp onderhoudscontract

Heeft u nog vragen? Bel 0511 820103 voor meer informatie.

Warmtepomp onderhoud

Het is algemeen bekend dat een warmtepomp vrij weinig onderhoud vergt. Dit wil evenwel niet zeggen dat een warmtepomp onderhoudsvrij is, in tegendeel. Het onderhoud dat aan een warmtepomp wordt uitgevoerd is in principe steeds preventief. Door een tijdig onderhoud uit te voeren wordt er immers voor gezorgd dat niet alleen de levensduur van de warmtepomp zo optimaal mogelijk wordt gehouden, hetzelfde geldt voor de energiezuinigheid van het systeem. Op deze manier bewijst een tijdig, periodiek onderhoud van de warmtepomp zijn nut.
Wanneer we het hebben over het onderhouden van een warmtepomp hebben we het eigenlijk slechts over bepaalde onderdelen. Buiten de compressor beschikt een warmtepomp immers niet over onderdelen die bewegen. Daarnaast zijn er ook geen branders aanwezig. Wanneer er een volledige inspectie van het systeem plaatsvindt wordt er vooral gekeken naar het feit of het rendement van de warmtepomp nog optimaal is of niet. Op deze manier weet u als eigenaar van de woning in ieder geval wat u kunt verwachten van uw warmtepomp.
Ondertussen mag het wel duidelijk zijn dat het noodzakelijk is om regelmatig onderhoud te laten uitvoeren aan uw warmtepomp, althans wanneer u wilt dat deze over een zo optimaal mogelijke levensduur beschikt.

Waarom een onderhoudsabonnement bij Bouma?
Wij hebben onze service niet uitbesteed aan een grote landelijke organisatie maar hebben een eigen servicedienst. Hierdoor heeft u te maken met veelal dezelfde servicemonteurs hetgeen de binding c.q. betrokkenheid met u als klant ten goede komt.
Wij laten u niet in de kou staan, ook niet buiten kantooruren en op zon- en feestdagen.
Wij garanderen dat uw toestel door het periodiek onderhoud in zo goed mogelijke conditie blijft.
Wij zijn lid van Techniek Nederland en dat is voor u de garantie dat u te maken heeft met een betrouwbaar en deskundig installateur.
Ook eventuele andere kleine werkzaamheden buiten de warmtepomp voeren wij indien u dit wenst tegen meerprijs gelijktijdig met de onderhoudsbeurt uit, als u dit van tevoren even kenbaar maakt.

Aanvullingen onderhoudsabonnementen:

 • Voorrijkosten bedragen bij ons € 60,00 exclusief BTW, met uitzondering van de dorpen Sumar, Garyp, De Tike, Burgum, Hurdegaryp , Noardburgum, Suwâld en Eastermar. Voor deze dorpen geldt een voorrijtarief van € 35,00 exclusief BTW.
 • Voorrijkosten buiten kantoortijden bedragen standaard € 75,00 exclusief BTW.
 • Toestellen ouder dan 12 jaar worden niet in een onderhoudsabonnement opgenomen, zie algemene voorwaarden.

Het onderhoud aan uw lucht-/warmtepomp omvat de volgende werkzaamheden:

 • Buitendeel controleren op goede werking en vervuiling
 • Binnendeel controleren op aansluitingen, of deze vrij zijn van lekkage en corrosie
 • Toestel(len) controleren op goede werking, slijtage, lekkages, bekabeling, aarding, temperaturen, druk van evt. water/glycol, draairichting ventilator
 • Schoonmaken van stof en vuil in toestel, luchtwarmtewisselaars, eventuele filters, condensafvoer, kanalen voor toevoer en afvoer van bronlucht, condensafvoer met sifon
 • Controle van eventueel koudemiddel op lekkages e.d. en invullen logboek
 • Isolatie controleren op defecten en sporen van condens
 • Waterzijdige regeling controleren
 • Instellingen controleren en evt. aanpassen
 • Eventueel overhandigen gebruikershandleiding aan de eigenaar
 • Bij de eigenaar navragen of de installatie correct functioneert

Het onderhoud aan uw water-/waterwarmtepomp omvat de volgende werkzaamheden:

 • Waterzijdige aansluitingen op warmtepomp, buffer en/of boiler controleren op lekkage en corrosie
 • Controleren of het systeem volgens de voorschriften is gevuld
 • Controleren of de (dampdichte) isolatie intact is
 • Controleren of de waterzijdige inregeling correct is
 • Eventueel overhandigen gebruikershandleiding aan de eigenaar
 • Bij de eigenaar navragen of de installatie correct functioneert

N.B. Op uw nieuw geplaatste warmtepomp en de daarbij behorende onderdelen zit een garantieter­mijn van 2 jaar (onderdelen). Op het arbeidsloon zit 1 jaar garantie. Deze garantie is alleen van toepassing als het onderhoud door ons bedrijf wordt uitgevoerd. Indien er onderhoud wordt uitgevoerd door andere installateurs of energiebe­drijven tijdens de garantieperio­de vervalt automatisch de door ons gestelde garantietermijn. Er zijn dan werkzaamheden door “derden” uitgevoerd.

Flexibel

De monteurs van Bouma zijn gemakkelijk inzetbaar; wij leveren graag maatwerk; denken mee met de klant en denken daarbij “out of the box”.

Ervaren

Bouma betekent 80 jaar ervaring in technische installatietechnieken, wij beheersen alle disciplines en zijn daarmee allrounders in de techniek te noemen.

Kundig

We beschikken over een hoog kennisniveau. We blijven investeren in het opleidingsniveau van onze mensen en beschikken over diverse certificeringen waaronder het ISO 9001-2015 certificaat.

Betrouwbaar

Bouma gaat voor langdurige relaties. Wij zijn trouw en hebben een grote vaste klantenkring. Ditzelfde is van toepassing op onze medewerkers.

techniek nederland
iso
vca
f gassen