Monitoring – beheer op afstand

Het tijdperk waarin de eenvoudige aan-uit thermostaat zorgde voor de temperatuurregeling behoort bijna tot het verleden. De eisen die nu aan technische installaties worden gesteld worden steeds hoger, de installaties daardoor complexer.

De technische installaties die de basis leggen voor functionaliteiten als, licht, koeling, luchtkwaliteit en warmte worden ook steeds belangrijker. De onderlinge samenwerking tussen de verschillende installatie- systemen is uiteindelijk bepalend voor het eindresultaat. Werken de installatiesystemen niet goed samen zal dit leiden tot een onnodig hoog energieverbruik en klachten over het binnenklimaat, productieverlies een hoger ziekteverzuim e.d. kunnen hiervan de gevolgen zijn. Het wordt voor de eindgebruiker steeds moeilijker om met deze systemen om te gaan en om voldoende kennis te ontwikkelen om onderhoud en beheer uit te kunnen voeren, en hiervoor zijn vaak de middelen niet beschikbaar.
Beheer en monitoring op afstand door Bouma Technisch installatiebedrijf bv, als deskundige partij, zal hier een uitkomst kunnen bieden, enkele voordelen van beheer en monitoring op afstand zijn:
• Snelle storingsmeldingen
Optredende storingen, temperatuurafwijkingen en dergelijke worden direct, bijvoorbeeld met een SMS bericht, E-mail, fax, spraakbericht, bij de beheerder gemeld. Dit houdt in dat deze storingen al bekend zijn, voordat de gebruiker de eventuele nadelige gevolgen hiervan zal ondervinden.
De bewaker heeft de mogelijkheid om storingen c.q. klachten vanaf zijn werkstation, laptop of PDA te corrigeren, hierdoor kan vaak een bezoek aan de installatie achterwege blijven, hetgeen voor de gebruikers van de klimaatinstallatie een extra service is.

• Betere analysemogelijkheden
Doordat er meer informatie voorhanden is dan in het geval van bijvoorbeeld installaties zonder beheer op afstand, is het analyseren van een storing beter en sneller mogelijk.
Dit houdt concreet in dat een servicetechnicus bij een eventueel bezoek aan de installatie minder tijd nodig zal hebben voor het oplossen van het probleem.

• Minder bezoek van de servicetechnicus
Het blijkt dat veel storingen niet nodig waren als er meer informatie over de aard van de storing voorhanden was geweest. Bovendien zijn ook veel problemen eenvoudig te verhelpen waardoor de werktijd in verhouding tot de reistijd in het niet valt. Onnodige bezoeken kosten veel geld en zijn door toepassing van beheer en bewaking op afstand grotendeels te voorkomen. De beheerder zal, in geval van een calamiteit, direct communiceren met de technische installatie vaak kan deze d.m.v. simulatie de urgentie weg nemen zodat in het laatste geval de servicetechnicus in normale werkuren een bezoek aan de installatie kan brengen waarbij hij dan meteen de, indien nodig, juiste reparatiematerialen bij zich heeft.

Door “op afstand” regelmatig de prestatie en conditie van de technische installaties te beoordelen en, eventueel te corrigeren, kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd.

Technische onvolkomenheden, die in bijna elke installatie aanwezig kunnen zijn, worden ogenblikkelijk gesignaleerd, zoals:
• buitentemperatuur geeft geen juiste informatie,
• mengregeling is niet stabiel,
• ketelwatertemperatuur is te hoog,
– klok functioneert niet naar behoren.
– Warmtapwater of circulatietemperatuur niet in orde (Legionella preventie)
Normaal worden deze afwijkingen niet opgemerkt, maar door beheer op afstand wordt dit direct zichtbaar gemaakt en gecorrigeerd, zodat ook hier energie wordt bespaard.

Energiebesparing
Energiebesparing is heel actueel: het verhogen van de brandstofprijzen, milieuaspecten, overheidseisen en beperkte budgetvoorzieningen zijn maar enkele voorbeelden waarom men voor energiebezuinigingen zou kunnen kiezen. Door gebruik te maken van de vele functies binnen het Gebouwen Beheer Systeem kunnen de investeringen binnen enkele jaren worden terugverdiend. Klimatiseren van gebouwen geschiedt met moderne technieken ongeacht of dat nu kantoren, bedrijven, scholen, bejaardencentra of woongebouwen betreft.

Het doel van optimalisering is:
• een goed en acceptabel klimaat te scheppen en te onderhouden
• dit te bereiken met een zo laag mogelijk energieverbruik
• de exploitatiekosten tot een minimum te beperken

Financieel betekend het toepassen van het bovengenoemd systeem het volgende:
Minder: Voorrijdkosten
Storing zoeken
Snellere reparaties
Minder overlast
Lagere facturen

Monitoren en corrigeren van de installatie kan daarnaast een besparing opleveren van
10% – 40% van het gasverbruik.

Naast de genoemde voordelen van een moderne regeling, kan via het toepassen van “Slimme meters” het energieverbruik ook op afstand worden gemonitord, en kunnen, door slim hier mee om te gaan de exploitatiekosten in de hand worden gehouden.

De kosten welke gemaakt moeten worden voor een moderne regeling waarbij de genoemde voordelen van toepassing zijn, vallen erg mee.
Wij kunnen op elke installatie een passende aanbieding maken.


Advies of vragen?

Bouma Techisch Installatiebedrijf werkt op innovatieve wijze aan de mooiste projecten voor particulieren en bedrijven. Wij kunnen ook uw technische installatie op professionele wijze plaatsen en beheren. Neem voor meer informatie contact op of vraag een vrijblijvende offerte.