Installatietechniek scholen

Energieverbruik

Waarom verbruikte de ene school veel meer energie dan de andere?
 
Dit heeft te maken met de keuze die gemaakt wordt bij het ontwerp en de te gebruiken componenten bij de installatie. Hierbij kun je denken aan verlichtingsarmaturen, CV-ketels en andere warmtebronnen, pompen, luchtbehandeling installaties en andere stille verbruikers. Het juist inregelen van installaties (met name lucht en CV installaties) is daarbij van grote invloed.
 
Elektra
Voorbeeld: Een lokaal van 7,5 bij 7,5 meter.
Hierbij wordt vaak een aantal van 6 armaturen 2 x 36 watt voorgeschreven. De hierbij gerealiseerde lichtopbrengst kan ook worden gehaald met 6 armaturen van 1 x 35 watt met energiezuinige lichtbronnen en hoogwaardige reflectoren. Ook kan daglichtregeling worden toegepast. Dit scheelt per lokaal minimaal 50% aan energieverbruik voor de verlichting.
 
Ventilatiesysteem
Hoe is het ventilatiesysteem opgebouwd en welke ventilatoren zijn toegepast?
Ventilatoren met energiezuinige gelijkstroommotoren kunnen een besparing opleveren van 75% op de hiervoor benodigde energie. Toepassen van een luchtkwaliteitssysteem gekoppeld aan de ventilatie (CO2 gestuurd) levert een flinke besparing op van de voor verwarming noodzakelijke stookkosten.
 
Pompen in CV installaties
Hierbij is het belangrijk wat voor type er wordt gebruikt en hoeveel. Pompen met een elektronische sturing zijn veel zuiniger in gebruik dan conventionele pompen. Bij grote vloerverwarmingsinstallaties wordt vaak gekozen voor verdelers met aangebouwde pomp.
Het is heel goed mogelijk om dergelijke systemen uit te voeren met een centrale pomp. Voorwaarde is wel dat de installatie goed wordt berekend op diameter en lengte van het toe te passen leidingwerk, en dat de installatie goed wordt ingeregeld.

cv-school
cv-school-pomp

 

Gasverbruik

Een laag gasverbruik valt of staat met de kwaliteit van het gebouw. De toegepaste materialen, isolatie en hoogwaardig glas bepalen in hoge mate het energieverbruik.
Na een gerealiseerde nieuwbouw of verbouw kunnen wij met behulp van een warmtebeeld camera vaststellen waar zich eventueel nog warmtelekken bevinden.
 
De tweede voorwaarde is juiste keuze van de verwarmingsinstallatie. De installatie moet passen bij het gebouw. Het gedrag van de installatie moet overeenkomen met de behoefte van de gebruiker, hierbij kan de keuze gemaakt worden uit een snel of juist traag werkend systeem. Hiervoor is het noodzakelijk om met behulp van berekeningen tot een goed ontwerp te komen. Veel installateurs kiezen vaak voor standaard installaties zonder dat er een berekening aan ten grondslag ligt.
 
De derde voorwaarde is dat de CV goed ingeregeld is, met de juiste instellingen. De juiste hoeveelheid water met de juiste temperatuur naar de verschillende ruimtes bepaald in hoge mate het comfort en het stookgedrag
 
Ook moet er gekeken worden naar hoe de luchtverversing is geregeld. Als er alleen een afzuigsysteem in zit, dan verdwijnt alle afgevoerde warmte naar buiten.
Een voorbeeld: Stel een lokaal wordt 4x per uur ververst, dan moet je de lucht in deze ruimte dus 4 keer op temperatuur brengen en verdwijnt het ook zo weer de buitenlucht in.
Veel energiezuiniger is het toepassen van een warmte terugwin systeem. (WTW)
Hierbij wordt de binnenkomende lucht voorverwarmd met behulp van een wisselaar welke wordt opgewarmd door de afgevoerde lucht. Dit kan met behulp van een kruisstroom wisselaar of een zgn. warmtewiel. De hierbij gehaalde rendementen zijn maximaal 90%.
 
Elke situatie vraagt zijn eigen aanpak. Bij elk project is het noodzakelijk dat het ontwerp goed is en de berekeningen correct zijn uitgevoerd. In zo’n situatie ben je aangewezen op de vakbekwaamheid en de ervaring van de persoon die het project begeleid.
 
In veel gevallen volgen de installateurs het bestek en denken niet na over de vele verbeteringen die daarbij vaak mogelijk zijn. Dit is een gevolg van de prijsdruk. Alles moet zo goedkoop mogelijk. Veel bestekken bestaan vaak uit knip- en plakwerk waardoor dezen niet zijn toegespitst op het project. Ook maken veel installateurs zich hier schuldig aan. Dat is ook heel logisch wanneer al het voordeel alleen bij de klant komt te liggen.
Wanneer je een project op de juiste manier wilt realiseren gaan er enkele weken engineering van hoog gekwalificeerd personeel aan vooraf. Het stuk meerwaarde wat geleverd kan worden door een goed installatiebedrijf laat zich in de exploitatie weer uitbetalen. Er zijn te weinig deskundigen die het totaalbeeld goed kunnen overzien in onze optiek. De wereld van de installatietechniek is steeds aan verandering onderhevig, en daarbij komen er steeds meer mogelijkheden voorhanden.
 
Monitoring/housekeeping
Monitoring van een technische installatie is alleen goed mogelijk wanneer de juiste keuze is gemaakt in de regeltechniek. Door middel van deze techniek kunnen wij door middel van ons monitoringsysteem de installaties op afstand beheren, corrigeren en aanpassen.
Ook de eventuele storingen worden al opgemerkt en opgelost voordat de klant er last van heeft. De kosten van een storingsmonteur worden hierdoor flink gereduceerd omdat vooraf wordt gekeken naar de oorzaak van de storing, en de mogelijkheid om deze op afstand te herstellen.
Tevens wordt hiermee een energiebesparing van minimaal 10% gerealiseerd.
Met monitoring worden ook de stille verbruikers in woningen of bedrijfspanden gesignaleerd. Dit leidt weer tot een beter stookgedrag waarbij u veel kosten bespaart.
 
Aanleg waterleidingen
Wanneer vooraf wordt nagedacht over de aanleg van leidingen en met name drinkwaterleidingen, waarbij ongewenste effecten zoals opwarming en stilstand kunnen worden voorkomen, worden hierdoor hoge beheerskosten beperkt t.b.v. legionellabeheer.
Op diverse projecten hebben wij, door het toepassen van een uitgekiend ontwerp de beheerskosten kunnen reduceren met wel € 1000,00 per maand. Met name in nieuwbouw situaties is een uitgekiend ontwerp van groot belang om zonder meerkosten de exploitatiekosten te reduceren. Hierbij is kennis en verstand van installaties het belangrijkste ingrediënt.
 
Aansluitingen en vaste kosten
Om de juiste aansluitingen te realiseren voor een te bouwen project, is inzicht noodzakelijk van wat het gebruiksgedrag zal worden.
Dit bepaald in hoge mate de aansluitcapaciteit van de nuts aansluitingen, zoals Water, Gas en Elektra. Daar de gebruiker afgerekend wordt op de aansluitcapaciteit en dit in de totale energiekosten toch een behoorlijk deel is, moet kritisch gekeken worden naar de noodzakelijke capaciteit.
In de bestekken worden vaak uitgangsposities genoemd, waarvan men bij een offerte uit moet gaan, maar door hier kritisch naar te kijken is een aansluiting met een lagere capaciteit vaak toereikend, waardoor de exploitatiekosten behoorlijk kunnen worden gereduceerd.
 
Bouma Technisch Installatiebedrijf bv heeft veel ervaring opgedaan met scholen. Wij denken mee in het ontwerptraject, wij engineren en berekenen alle disciplines goed door om een energiezuinig installatie te ontwerpen, waarbij de exploitatiekosten zo laag mogelijk zijn.


Advies of vragen?

Bouma Techisch Installatiebedrijf werkt op innovatieve wijze aan de mooiste projecten voor particulieren en bedrijven. Wij kunnen ook uw technische installatie op professionele wijze plaatsen en beheren. Neem voor meer informatie contact op of vraag een vrijblijvende offerte.