Energielabel C voor kantoren

1 december 2021

Duurzaamheid is geen nieuw thema meer voor particulieren en bedrijven. Bijna iedereen is er op een bepaalde manier al mee bezig. Toch zijn er een flink aantal kantoorgebouwen in Nederland die niet voorzien zijn van een energielabel of hebben een energielabel tussen D t/m G. Daar moet volgens de Nederlandse overheid verandering in komen; elk kantoorgebouw moet straks minimaal energielabel C hebben. Wil je weten per wanneer dit gaat gelden en voor welke kantoorgebouwen dit belangrijk is? En ben je benieuwd hoe Bouma Technisch Installatiebedrijf u daarbij kan helpen? Lees verder over de nieuwe eisen voor kantoren en ontdek onze oplossingen.

Energielabel C voor kantoren per 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal een energielabel C hebben. Dat houdt in dat een kantoorgebouw een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar mag hebben. Voldoet het gebouw vanaf dan niet aan de eisen? Dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het bouwbesluit 2012.

Geldt het energielabel C voor alle type kantoren?

Het is een terechte vraag als u zich afvraagt of deze nieuwe eisen ook voor uw kantoor geldt. Er zijn namelijk een aantal uitzonderingsregels. Zo kan het zijn dat de veranderingen toch minder ingrijpend zullen zijn dan bij andere kantoorpanden. De nieuwe verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) kleiner dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw kleiner is dan 100 m² is.
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening.
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt.
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wat moet ik doen om energielabel C te krijgen voor mijn kantoorgebouw?

Eerst is het belangrijk om te weten welk energielabel uw kantoorgebouw heeft. Weet u niet elk label het kantoorgebouw nu heeft? Doe dan een check op de website van de Rijksoverheid. Zo weet u waar u nu staat en wat nog moet gebeuren om het energielabel C te krijgen.

Kantoorgebouwen met energielabel A t/m C

Het kan zijn dat uw kantoorgebouw al voorzien is van energielabel A, B of C. Dat is mooi nieuws, zo bent u in ieder geval klaar voor 1 januari 2023. Echter streeft de rijksoverheid naar een CO²-arme omgeving in 2050. Kortom, hoe groener het label, hoe beter. De overheid wil dit stimuleren en ondersteunen door verschillende financiële regelingen te bieden.

Zo kunt u zich alvast voorbereiden om te toekomst en meewerken aan een groener milieu. Door soms kleine veranderingen toe te passen kunnen groenere labels al uitgereikt worden. Bouma Technisch Installatiebedrijf biedt hiervoor verschillende oplossingen.

Kantoorgebouwen met energielabel D t/m G

Kantoren met een energielabel D t/m G kunnen soms met kleine aanpassingen en zonder te veel bouwkundige ingrepen label C halen. De stappen die gemaakt kunnen worden kunnen soms veel resultaat geven. Het is daarom niet altijd even ingewikkeld om een groener energielabel te behalen. Bouma Technisch Installatiebedrijf kan u helpen door oplossingen te bieden om uw kantoorgebouw energiezuiniger te maken.

De oplossingen van Bouma Technisch Installatiebedrijf

Als technisch installatiebedrijf kan Bouma u perfect helpen om het kantoorgebouw energiezuiniger te maken en energielabel A t/m C te halen.

Wij bieden verschillende mogelijkheden die kunnen helpen om het energieverbruik te reduceren. Enkele opties die wij bieden zijn:

Neem contact met ons op

Bent u benieuwd geworden op welke manier uw kantoorgebouw energiezuiniger gemaakt kan worden? Wij denken graag met u mee en bieden u een op maatgemaakte oplossing. De oplossing die voor u werkt en waarmee uw kantoorgebouw energielabel C kan behalen.

Neem contact met ons op, onze medewerkers helpen u graag met uw situatie.