Bouma Technisch Installatiebedrijf

Belasting op gas stijgt 75 procent

27 juni 2018

De komende jaren zal Nederland in rap tempo moeten overschakelen van gas naar andere vormen van energie.
 
Om te zorgen dat Nederland massaal ‘van het gas’ gaat, wordt de belasting op gas fors verhoogd en die op elektriciteit flink verlaagd.
Door de maatregelen stijgt de energierekening op termijn tot zo’n 100 euro per jaar voor mensen die hun huis niet isoleren of niet overstappen op duurzame energie.
 
Het plan voor de belastingverhoging op aardgas ligt op tafel bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Onder de onderhandelaars bestaat brede steun om aan de knoppen van de energiebelasting te draaien. Door de gasbelasting flink te verhogen – met zo’n 75 procent – wordt het voor particulieren en bedrijven een stuk interessanter om de traditionele, gasgestookte cv-ketel vaarwel te zeggen.
 
Daar staat tegenover dat de belasting op stroom fors naar beneden gaat. Hierdoor blijft de energierekening voor de meeste Nederlanders gelijk, benadrukt Diederik Samsom, die de onderhandelingen leidt over de verduurzaming van gebouwen. Wie investeert in woningisolatie of een warmtepomp, gaat er dan financieel zelfs flink op vooruit.
 
Bronnen aan de onderhandelingstafel zeggen dat de financiële pijn zit bij de laagste inkomens en huurders die vastzitten in een slecht geïsoleerde woning. ,,Als huurder ben je afhankelijk van investeringen door de verhuurder, vaak een corporatie’’, zegt een bron. ,,Het is onmogelijk om alle huurwoningen in Nederland op korte termijn aan te pakken, dus die mensen kunnen lang nadeel ondervinden van de verhoogde gasbelasting.’’
 
Uit berekeningen zou blijken dat de energierekening voor deze groep Nederlanders in 2050 zo’n 100 euro per jaar hoger uitpakt dan nu. ,,En in de slechtst geïsoleerde huizen kan dat bedrag verder oplopen’’, aldus de bron. Daarom pleiten onder meer de Woonbond en Milieudefensie – die ook aan de onderhandelingstafel zitten – voor compensatie voor de laagste inkomens, bijvoorbeeld door de inkomstenbelasting te verlagen of extra teruggave van energiebelasting.
 
Ook Samsom zegt met voorstellen te komen om de laagste inkomens en huurders te ontzien. De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord worden op 10 juli bekendgemaakt, maar de precieze uitwerking – waarmee ook het kabinet zich zal bemoeien – wordt pas in december dit jaar bepaald.
 
Onderdeel van de plannen is ook dat de verhuurderheffing voor woningcorporaties flink wordt verlaagd. Van corporaties wordt verwacht dat zij het voortouw nemen in het op grote schaal renoveren en verduurzamen van panden. De corporaties willen dat doen, maar ze hebben wel als eis gesteld dat de verhuurderheffing omlaaggaat. Daardoor komt er geld vrij om huurpanden van het gas te krijgen en duurzamer te maken.
 
BRON: Leeuwarder Courant 22 juni 2018

Beste relatie,

De Nederlandse overheid heeft verregaande maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19). Wij nemen dit als bedrijf uiteraard zeer serieus en zullen de richtlijnen en adviezen van de overheid blijven navolgen.

Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van deze maatregelen.

Wij willen onze dienstverlening zoveel mogelijk doorzetten, maar daarnaast willen we onze relaties en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.

We nemen daarom de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht. Onze medewerkers ontvangen instructies over deze maatregelen en worden gevraagd om contacten zoveel mogelijk te vermijden. De bezetting kan de komende weken afwijken, bijvoorbeeld omdat medewerkers thuis werken. Wij zijn echter altijd telefonisch bereikbaar.

In de komende weken kan het daarom zijn dat u hier enige hinder van ondervindt, maar wij vertrouwen op uw begrip hierin.