Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werk maken van verantwoord ondernemen

Social return

In onze samenleving vallen nogal wat mensen buiten de boot. Mensen die het niet zo gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Bouma Technisch Installatiebedrijf b.v. is zich bewust van de sociale verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft. En die verantwoordelijkheid nemen we.
Bij Bouma staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Bepaalde projecten  zijn uitermate geschikt als leerprojecten en bij aanbestedingen onderstrepen wij ons social returnbeleid, zodat er ook sociale doeleinden worden gerealiseerd en er vanuit sociaal oogpunt positieve neveneffecten worden bereikt.

Met ons beleid geven wij aan dat wij ons willen inzetten voor het begeleiden, opleiden en het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, daar waar dit mogelijk en te implementeren is.  Hiermee willen we een bijdrage leveren aan ontwikkelingen op sociaal economisch gebied.

Doelgroepen voor social return projecten:
- Langdurig werklozen
- Leerlingen en voortijdig schoolverlaters (zogenaamde drop-outs)
- Uitkeringsgerechtigden
- Mensen uit de regio
- Moeilijk plaatsbare jongeren


Achterwei 18 - Sumar - 0511 461378 - info@bouma-installatie.nl